Betegjog, panaszkivizsgálás

Adatkezelés - Adatvédelem:
A Kórház adatkezelési gyakorlata tovább...
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tovább...
A betegjogi képviselő feladat- és hatásköre: tovább...
Panaszkivizsgálási Szabályzat tovább...

Betegjogi képviselő:
Betegjogi Képviselő: Dr. Törzsökné Csap Klaudia Anna
Telefon: 06/20-4899-569
E-Mail: klaudia.torzsokne@ijsz.bm.gov.hu
Fogadóóra: előzetes telefonos egyeztetést követően
A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT(IJSZ) MUNKATÁRSA.
Kérem, a várakozás elkerülése érdekében telefonon vagy e-mail-ben kérjen időpontot!
A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 06/80/620-055
On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614
A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 06/80/620-055
On affairs of patients’ rightsforeignlanguagepatientsshouldcontactthefollowingphonenumber: +36/20/4899-614
Tájékoztató:
Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) a 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján 2017. január 1-jétől az Emberi Erőforrások Minisztériuma önálló szervezeti egységeként Integrált Jogvédelmi Szolgálatként működik tovább.

A Szolgálat a beteg-, ellátott-, gyermekjogokkal kapcsolatos állampolgári jogok integrált érvényesítésének érdekében működik.
A fenti rendelet 3. paragrafus a)- b) pontja alapján:
„3. § A Szolgálat az integrált jogvédelmi képviselettel kapcsolatos feladatkörében
a) gondoskodik a betegek, ellátottak és gyermekek törvényben meghatározott jogainak érvényesüléséről, védelméről,
b) ellátja a jogvédelmi képviselők foglalkoztatásával összefüggő feladatokat, működteti a jogvédelmi képviselők hálózatát, irányítja, szervezi és ellenőrzi a jogvédelmi képviselők szakmai munkáját,”

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat Központi Irodájának elérhetőségei:
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Központi ügyintézés helye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.
Postacím: 1365 Budapest, Pf. 646.
Email: ijsz@ijsz.emmi.gov.hu
Tel.: +36 1 9202 700; +36 80 620 055 (zöld szám)
Fax: +36 1 9202 731