Sajtóközlemény
„Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 02.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés szerinti működési támogatásról”

A Deák Jenő Kórház jelenlegi struktúrája 2012. július 1-től alakult ki. Jelenleg 141 ágyon folyik fekvőbeteg ellátás (tüdőgyógyászati rehabilitáció osztály 71 ágy, Krónikus belgyógyászati osztály 40 ágy, Ápolási osztály 30 ágy). Járóbeteg ellátás 39 db OEP által finanszírozott szakrendelésben heti 678 órában (573 óra szakorvosi, 105 óra nem szakorvosi) folyik. Az intézmény működtetését 192 fővel látjuk el amely a következőképpen oszlik meg: alkalmazotti létszám 144 fő (orvos 9 fő, szakdolgozó 88 fő, gazdasági-műszaki személyzet 47 fő) vállalkozói, egyéb közreműködői létszám 45 fő (orvos 36 fő, egyéb egészségügyi személyzet 9 fő).
A kórház fő fejlesztési iránya az elmúlt években a funkcióváltás volt. Ezen belül határoztuk meg az új fejlesztési szükségleteket, melyek segítségével hosszú távon is fenntartható struktúra megteremtését biztosítottuk. Ebben a szervezeti formában a krónikus, ápolási, és rehabilitációs kapacitások megtartása ill. növelése az elsődleges cél, az egynapos sebészeti betegellátás biztosításával és a megerősített járóbeteg szakellátási háttérrel. A fejlesztéseket a „Struktúraváltás a 100 éves tapolcai Deák Jenő kórházban” című TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0018 számú és a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli régióban” című, KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 számú projektünk kapcsán pályázati forrás segítségével megvalósítottuk több mint 2,4 milliárd forint összegben. A fejlesztés eredményeként a pavilonos épületek helyett új korszerű tömbösített épületegyüttesben folyik a beteg ellátás. A fejlesztések eredményeként műtő, új központi sterilizáló, egynapos sebészet 10 ággyal került kialakításra. A radiológiai osztályon korszerű digitális röntgen felvételező és átvilágító eszköz (PACS rendszer) beszerzése történt meg. Az építési beruházás keretében vízgépészeti berendezések kiépítésével megtörtént a kórház termál vízzel történő ellátása, amelyet elsősorban a gyógyítás területén hasznosítunk (hidroterápia), de mint megújuló energiaforrás is felhasználásra kerül.

Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók működési támogatásáról szóló 388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató egyedi támogatás iránti kérelmet nyújtott be az Állami Egészségügyi Ellátó Központ felé az egészségügyért felelős miniszternek címezve, a fenntartható működést célzó szakmai, gazdasági és strukturális intézkedései támogatása céljából. A Szolgáltató a támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg tudomásul vette, hogy a Támogatást kizárólag az egészségügyért felelős miniszter engedélyében meghatározott cél megvalósítására fordíthatta és 2017. június 30-ig használhatta fel.
Az intézményünkben 2017. június 30-ig az ÁEEK_OEP_EMMI 2016/1. pályázat pénzügyi elszámolása is sikeresen lezárult, így az alábbiakban mutatjuk be az intézményi fejlesztést:

A jelen pályázattal a gazdasági műszaki terület technikai feltételeinek javítását céloztuk meg, amellyel az egészségügyi kiszolgálást biztosító géppark egy jóval hatékonyabb költséggel üzemeltethető.
A 15 milliárdos keretösszegből kórházunk 5 db eszköz beszerzésére összesen 24.020.700,- Ft-ot nyert el, az alábbiak szerint:


A fejlesztésekkel a 10-20 éves elavult gépparkunk korszerűsítését céloztuk meg, ill. néhány új gép beállításával a hatékonyságunkat és szolgáltatásaink színvonalát tudjuk növelni jelentős költségmegtakarítások mellett. A régi járműveink cseréje, ill. az új eszközök üzembe állítása éves szinten 4.960.000,- Ft-os költség megtakarítást tesz lehetővé intézményünkben.

Ezekkel a fejlesztésekkel elérhetők a megfogalmazott céljaink, hogy szakmailag színvonalasabb ellátást biztosítsunk a város és a kistérség lakosainak részére, hogy a kórház szakmai színvonala minden szakterületen emelkedjen, hogy a munkatársak, humánerőforrás részére hosszú távon stabil munkahelyet és megélhetést biztosítson, hogy megfeleljünk a tulajdonos-fenntartó és társadalmi elvárásoknak.

Tapolca, 2017. július 27.