Missziós nyilatkozat

Biztonságos, emberbarát környezetben, korszerű, magas színvonalú betegellátás, a munkatársaink megbecsülése, hagyományainkhoz híven kórházunk jó hírének megtartása.

Intézményünk a lehetőségein belül, az erőforrásait rugalmasan és célszerűen csoportosítva legfőbb céljának tekinti a tevékenységi körébe tartozó feladatok hazai és nemzetközi minőségi követelményeket egyaránt kielégítő színvonalú ellátását.

Tevékenységünk jó minőségét hatékony módszerek alkalmazásával, betegeink igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánjuk biztosítani.

Ugyanakkor kötelességünk, hogy ezeket az igényeket a mindenkori szakszerűségi követelményeknek megfelelően összhangba hozzuk:
- a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott diagnosztikus és terápiás módszerekkel, eljárásokkal, (kiadott módszertani útmutatókkal),
- a törvényekkel, rendeletekkel, a hatósági előírásokkal, illetve a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabványokkal, egyéb előírásokkal,
- az előírt és megkívánt biztonsági követelményekkel.

Munkatársaink hivatásukat küldetésnek tekintik, és arra törekszenek, hogy ezt a betegek érezzék és tapasztalják is. Így természetesnek érzik, hogy kötelességük a jó minőség biztosítására, védelmére és fejlesztésére való törekvés, a minőségi előírások és követelmények betartása.